Last onder Dwangsom

Last onder Dwangsom

Stichting Behoud Zuidertoren.

KLIK HIER OM ALLE STUKKEN IN TE ZIEN

De Zuidertoren, samen met de Noordertoren beeldbepalend voor Schiermonnikoog, heeft jaren de gemoederen beziggehouden Juni 2018 nam de Stichting Behoud Zuidertoren de toren over van KPN en in april 2019 werd de toren onderhanden genomen. De Rabobank gunde de stichting een hypothecaire lening om dit te realiseren. Mei 2019 straalde de Zuidertoren weer als vanouds.

De Stichting Behoud Zuidertoren kreeg de culturele ANBI status en op basis van het beleidsplan 2018-2021 werd de buitenruimte aangepakt in samenwerking met Natuurmonumenten en de Stichting Zuidertoren. Onderdeel was het vervangen van de prikkeldraad afscheiding door een schapenhek en er werd een tourniquet geplaatst zodat de toren opengesteld kon worden voor publiek voor een bijdrage van 5€ voor de instandhouding van de toren. Op basis van een vergunningcheck via www.olo.nl was er geen vergunning noodzakelijk voor het plaatsen van een 1,20 meter hoog schapenhek en een tourniquet. De Zuidertoren staat echter in beschermd dorpsgezicht en terecht wees de gemeente op het aanvragen van een omgevingsvergunning. Twee maal werd een poging ondernomen om deze vergunning te verkrijgen, maar het advies van Hûs en Hiem was negatief: “het schapenhek tast de transparantie van het duinlandschap aan”. Het college nam het advies over en er werd geen vergunning verleend.

De stichting trachtte meerdere keren te komen tot een dialoog, maar dit werd afgewezen.

Door de Corona crisis was het al niet meer mogelijk om aan de verplichtingen te voldoen en wanneer er geen inkomsten gegenereerd worden is het verder invulling geven aan het beleidsplan en het voorzien van een slechtere accommodatie onmogelijk.

Het college heeft inmiddels een Last onder Dwangsom opgelegd aan de stichting. Regels zijn er om nageleefd te worden. Maar regels zijn door mensen gemaakt en wanneer we open naar het belang van de doelstelling kijken, wordt er misschien wél iets mogelijk. Alle achterliggende stukken staan op de website van de stichting: www.museumzuidertoren.nl evenals de statuten, beleidsplan en de financiële verantwoording. Het gaat hier niet om het persoonlijk belang, het gaat om het behoud van de Zuidertoren, het beschikbaar maken van het unieke verhaal van de kustverlichting van het eiland. De toren is nu weer dicht en het verder ontwikkelen van het museum is gestopt. Wij betreuren dit. De stichting zou het op prijs stellen indien wij met elkaar toch nog tot een constructieve oplossing kunnen komen. Wie wil met ons meedenken?

KLIK HIER OM ALLE STUKKEN IN TE ZIEN

van groen naar stralend wit