Zuidertoren weer stralend!
** ZIE -NIEUWS- VOOR HI-LO LICHTPROJECTIE ZUIDERTOREN**
Van welke kant je Schiermonnikoog ook benadert, de horizon wordt gedomineerd door twee vuurtorens, een rode en een witte. Dit vind je op geen ander eiland. Beide lichttorens zijn gebouwd in 1853. In 1910 wordt de witte (zuider) toren overbodig omdat de rode een mechanisch, ronddraaiend licht krijgt.

Na jaren van verval ontfermt sinds begin 2018 De Stichting Behoud Zuidertoren zich als nieuwe eigenaar over dit bijzondere Rijksmonument. Met behulp van ‘vrienden van de toren’ en een aantal welwillende bedrijven is de toren inmiddels prachtig opgeknapt.

Met de presentatie van het boekje "Geschiedenis van de Kustverlichting van Schiermonnikoog" kreeg de Zuidertoren in juni 2020 haar langverwachte publieksfunctie.

Vanwege corona heeft alles stilgestaan, maar vanaf 2022 worden er op gezette tijden weer culturele en educatieve activiteiten in en om de toren georganiseerd. Zo is de toren op dit moment in gebruik als kunstobject van Hi-Lo. Lees hier meer over het programma van de Zuidertoren voor 2022.
Beeldbepalend Rijksmonument
Dit is wat we met elkaar hebben gedaan!
Na jarenlange leegstand werd in 1950 een drinkwater bassin in de witte Zuidertoren gebouwd. In 1992 stoot Waterleiding Friesland de toren af en verkoopt deze aan KPN. Sinds die tijd functioneert de Zuidertoren als 'monumentale, beeldbepalende zendmast'.

De toren stond er in 2018 verlaten en slecht onderhouden bij. Ook het terrein rondom de toren. Etty van der Veer en Ger Van Langen trokken 'de stoute schoenen' aan en traden in 2016 in onderhandeling met de KPN om de Zuidertoren in eigendom over te nemen, hetgeen in juni 2018 heeft plaatsgevonden.

Om de toren te verven en de instandhouding, de historie alsmede de huidige functie als culturele en toeristische attractie van de Zuidertoren te waarborgen, hebben zij op 15 maart 2018 de Stichting Behoud Zuidertoren opgericht. De Stichting heeft met behulp van 'vrienden van de toren' en een aantal welwillende bedrijven de toren opgeknapt en stralend wit gemaakt.
Presentatie boekje
Wat staat er op stapel voor 2022?
De foto hierboven laat de presentatie zien van het boekje: "Geschiedenis van de Kustverlichting op Schiermonnikoog".
Met het opknappen van de Zuidertoren zijn de eerste plannen gerealiseerd. Maar er staat veel meer te gebeuren! Hieronder alvast het programma van de Zuidertoren voor 2022.

  • Zondag 15 mei 2022; uniek eerste soloconcert Florent Maigrot - cello in de Zuidertoren, in samenwerking met het Noord Nederlands Orkest; 14.00 – 16.30 uur exclusief soloconcert, incl. ontvangst met champagne en meet en greet op de 1e etage met Florent (max. 20 personen)

  • Zondag 19 juni 2022; Haringparty

  • Zondag 4 september 2022; Openluchtconcert uitgevoerd door 36 musici van het Noord Nederlands Orkest. Dit concert wordt in het amfitheater aan de achterzijde van het terrein gegeven, hier worden 500 zitplaatsen gecreëerd. Oorspronkelijk stond dit concert gepland voor 5 september 2021, maar gezien de onzekere ontwikkelingen rondom de 1,5-meter-maatregel is besloten het concert door te schuiven naar 2022

  • Van juli 2022 tot juli 2023 zal een programma van lichtprojecties de toren dagelijks verlichten. Gedurende een heel jaar zijn er zes kunstwerken te zien op de Zuidertoren

  • We houden u op de hoogte!


Wie zijn er bij betrokken?
De Stichting Behoud Zuidertoren als nieuwe eigenaar, de ‘vrienden van de toren’ en een aantal welwillende bedrijven. Verder zijn bij het behoud naast de Gemeente Schiermonnikoog, Provinsje Fryslân en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vooral vrijwilligers betrokken. Dit gaat om een vaste kern. Maar dat kunnen er natuurlijk nog veel meer zijn, want vrijwilligers zijn van vitaal belang.
Gedenksteen boven de ingang van de toren
Vriend worden!
De forse opknapbeurt van de toren en het gebied er omheen hebben het nodige gekost. En we hebben nog meer ambitieuze plannen. Uw steun in de rug is van doorslaggevende betekenis voor de toekomst van de Zuidertoren. Steun onze plannen door 'vriend' te worden. Dat kan op vele manieren. Als vrijwilliger, als bedrijf door werkzaamheden in natura te verrichten, of door het geven van een jaarlijkse donatie of eenmalige schenking. Eilandbewoners, bezoekers, natuurliefhebbers, leveranciers: iedereen kan vriend worden en zo bijdragen aan het behoud van dit unieke monument.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun!  • Ik word "Vriend van de Zuidertoren" en machtig hierbij om tot wederopzegging jaarlijks een bedrag van mijn bankrekening:
  • af te laten schrijven.


Stichting Behoud Zuidertoren is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en giften aan ANBI's zijn fiscaal aftrekbaar.

Doelstelling
De Stichting Behoud Zuidertoren stelt zich tot doel de Zuidertoren de witte monumentale vuurtoren te restaureren en te behouden, om de historische, culturele en toeristische functie van de toren te vergroten. Dit door publieke openstelling van de buitenruimte en de toren voor culturele en educatieve activiteiten beschikbaar te stellen.

Bestuurssamenstelling


Beloningsbeleid
zie statuten artikel 3.6


Financiële verantwoording
zie hoofdstuk 5 Financiën van het Beleidsplan


Stichting Behoud Zuidertoren
p/a Reddingsweg 1
9166 PD Schiermonnikoog
(+31) 654 646 008
info@museumzuidertoren.nl
www.museumzuidertoren.nl
×
Steun ons!
De forse opknapbeurt van de toren en het gebied er omheen kosten het nodige. Uw steun in de rug is van doorslaggevende betekenis voor de toekomst van de Zuidertoren.
Hoe wilt u ons steunen?  • Ik word "Vriend van de Zuidertoren" en machtig hierbij om tot wederopzegging jaarlijks een bedrag van mijn bankrekening:
  • af te laten schrijven.