De Zuidertoren viert dit jaar haar 170e verjaardag!
Van welke kant je Schiermonnikoog ook benadert, de horizon wordt gedomineerd door twee vuurtorens, een rode en een witte. Dit vind je op geen ander eiland. Beide lichttorens zijn gebouwd in 1854. In 1910 wordt de witte (zuider) toren overbodig omdat de rode een mechanisch, ronddraaiend licht krijgt.

Daarmee viert de Zuidertoren dit jaar haar 170e verjaardag. Alle reden om dit baken van Schiermonnikoog in de schijnwerper te zetten. Zo heeft de Zuidertoren in 2023 gefungeerd als baken van de kunstmanifestatie Hi-Lo, waarbij de laatste kunstenaar, Jos Agasi, de toren weer tot leven bracht door de verbinding te leggen met het lichtschijnsel van andere vuurtorens en radarbeelden.
In 2023 heeft het literair festival Meet Me At The Lighthouse (MMATL) voor het eerst ook gebruikgemaakt van de Zuidertoren en heeft de 'writer in residence' van het festival het boekje "Waar de Fazanten slapen" geschreven. Ook in 2024 zal MMATL diverse onderdelen programmeren in de Zuidertoren.

De rode draad in de plannen voor de komende 3 jaar is het verder opknappen van de Zuidertoren, de buitenruimte opschonen, een nieuw toegangshek plaatsen en de toren verder uitrusten voor evenementen. Voor 2024 staan er weer aansprekende evenementen geprogrammeerd (zie hieronder). Vrienden van de Zuidertoren hebben voorrang bij het reserveren en korting op de toegangsprijs. Wees er snel bij; in de Zuidertoren en de Langestreek zijn slechts 22 plaatsen per concert. Uiteraard is er voldoende ruimte bij de jaarlijkse Zuidertoren Haringpartij op 16 juni.

Verder zullen we de samenwerking met Festival Schiermonnikoog (maart en oktober) intensiveren en stellen op aanvraag de Zuidertoren open voor bijeenkomsten, huwelijksaanzoeken, presentaties en festiviteiten. VVV Schiermonnikoog viert in 2024 haar 125-jarig bestaan. De eerste prachtige jubileumpostzegel is inmiddels verkrijgbaar.

We hopen dat u in 2024 de gelegenheid heeft om een evenement te bezoeken. Bij voorbaat dank voor ieders steun aan de Stichting Behoud Zuidertoren. Als Culturele ANBI Stichting is het instandhouden van dit cultureel erfgoed afhankelijk van uw steun.
Beeldbepalend Rijksmonument
Dit is wat we met elkaar hebben gedaan!

Na jarenlange leegstand werd in 1950 een drinkwater bassin in de witte Zuidertoren gebouwd. In 1992 stoot Waterleiding Friesland de toren af en verkoopt deze aan KPN. Sinds die tijd functioneert de Zuidertoren als ‘monumentale, beeldbepalende zendmast’.

De toren stond er in 2018 verlaten en slecht onderhouden bij. Ook het terrein rondom de toren. Etty van der Veer en Ger Van Langen trokken ‘de stoute schoenen’ aan en traden in 2016 in onderhandeling met de KPN om de Zuidertoren in eigendom over te nemen, hetgeen in juni 2018 heeft plaatsgevonden.

Om de toren te verven en de instandhouding, de historie alsmede de huidige functie als culturele en toeristische attractie van de Zuidertoren te waarborgen, hebben zij op 15 maart 2018 de Stichting Behoud Zuidertoren opgericht. De Stichting heeft met behulp van ‘vrienden van de toren’ en een aantal welwillende bedrijven de toren opgeknapt en stralend wit gemaakt.

Presentatie boekje
Wat staat er op stapel voor 2024?

De foto hierboven laat de presentatie zien van het boekje: “Geschiedenis van de Kustverlichting op Schiermonnikoog”. Vanaf dit moment kreeg de toren een publieksfunctie.

De Zuidertoren viert dit jaar haar 170e verjaardag. Dat zien we terug in de aansprekende evenementen die voor 2024 op het programma staan.

 • Zondag 17 maart: matinee concert Zuidertoren – soloconcert NNO, Joost van Rheeden, klarinet
 • Zondag 21 april: matinee concert Zuidertoren – ensemble NNO, Annet Verboom, viool en Karlien Bartels, cello
 • Zondag 19 mei: matinee concert Zuidertoren – soloconcert NNO, violist Sergiy Bolotny. Aanvang 14.30 uur. Toegang € 25,-
 • Zondag 16 juni: 10e Zuidertoren Haringparty – Vrienden van de Toren. Speciaal voor Vrienden van de Zuidertoren komt de nieuwe haring naar Schiermonnikoog; vishandel Metz brengt deze lekkernij naar het eiland. De Commissie Ode aan de haring zorgt voor ondersteuning. Toegang op uitnodiging. Bij deze gelegenheid wordt u ook bijgepraat over de activiteiten en evenementen in de komende periode
 • Zaterdag 20 juli: Duinconcert – Dogsessie Dansparty. Speel zing en dans mee met Codarts Finest tijdens de jamsessie van het jaar op het Duin aan de Badweg 117. Aanvang 20.30 uur. Toegang € 10,-
 • Zaterdag 24 augustus: Lustrum Tuinconcert – overtuin Langestreek. Een feest met de Om de Noord All Stars – soul / funk / jazz /, onder ledig van bandleider Rens van Langen wordt er stilgestaan bij 10 jaar Stichting Evenementen Om de Noord. Het evenement start om 16.30 uur en duurt tot ca. 19.00 uur. Toegang gratis
 • Zondag 15 september: Kleinkunst concert Langestreek – Driewieler. Dit is een combinatie vanuit het Conservatorium Codats: Thomas Heikoop (zang en trompet), Julia Schutten (zang en gitaar) en Silas Houtman (gitaar, bas en productie). Pakkende muziek met een vleugje kleinkunst. Aanvang 14.30 uur. Toegang € 15,-
 • Zondag 20 oktober: jazz concert Langestreek – Codarts Rotterdam. Nader te bepalen, aanvang 14.30 uur. Toegang € 15,-
 • Zondag 17 november: jazz concert Langestreek – Artez Zwolle. Nader te bepalen, aanvang 14.30 uur. Toegang € 15,-
 • Zondag 15 december: Kerstconcert Om de Noord – Strijkerskwartet Acheron. Een sfeervol kerstconcert met werken van diverse componisten door musici van het NNO: Tatjana Oterdoom-Reuter, Justyna Mrozek, Kristin Stets en Florent Maigrot. Aanvang 14.00 uur. Toegang € 17.50
 • We houden u op de hoogte!

Wie zijn er bij betrokken?
De Stichting Behoud Zuidertoren als eigenaar, de ‘vrienden van de toren’ en een aantal welwillende bedrijven. Verder zijn bij het behoud naast de Provinsje Fryslân en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vooral vrijwilligers betrokken. Dit gaat om een vaste kern. Maar dat kunnen er natuurlijk nog veel meer zijn, want vrijwilligers zijn van vitaal belang.

Gedenksteen boven de ingang van de toren
Vriend worden!
De forse opknapbeurt van de toren en het gebied er omheen hebben het nodige gekost. En we hebben nog meer ambitieuze plannen. Uw steun in de rug is van doorslaggevende betekenis voor de toekomst van de Zuidertoren. Steun onze plannen door 'vriend' te worden. Dat kan op vele manieren. Als vrijwilliger, als bedrijf door werkzaamheden in natura te verrichten, of door het geven van een jaarlijkse donatie of eenmalige schenking. Eilandbewoners, bezoekers, natuurliefhebbers, leveranciers: iedereen kan vriend worden en zo bijdragen aan het behoud van dit unieke monument.

Als Vriend komt u meer te weten over de laatste nieuwtjes rondom de Zuidertoren en u geniet van de volgende privileges:
• U ontvangt een paar keer per jaar onze digitale nieuwsbrief
• U bent van harte welkom op onze jaarlijkse Haring Party, speciaal voor Vrienden van de toren
• U ontvangt uitnodigingen voor activiteiten en concerten en heeft voorrang bij reservering

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun! • Ik word "Vriend van de Zuidertoren" en machtig hierbij om tot wederopzegging jaarlijks een bedrag van mijn bankrekening:
 • af te laten schrijven.


Stichting Behoud Zuidertoren is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en giften aan ANBI's zijn fiscaal aftrekbaar.

Doelstelling
De Stichting Behoud Zuidertoren stelt zich tot doel de Zuidertoren de witte monumentale vuurtoren te restaureren en te behouden, om de historische, culturele en toeristische functie van de toren te vergroten. Dit door publieke openstelling van de buitenruimte en de toren voor culturele en educatieve activiteiten beschikbaar te stellen.

Bestuurssamenstelling


Beloningsbeleid
zie statuten artikel 3.6


Financiële verantwoording
zie hoofdstuk 5 Financiën van het Beleidsplan


Stichting Behoud Zuidertoren
p/a Reddingsweg 1
9166 PD Schiermonnikoog
(+31) 654 646 008
info@museumzuidertoren.nl
www.museumzuidertoren.nl
×
Steun ons!
De forse opknapbeurt van de toren en het gebied er omheen kosten het nodige. Uw steun in de rug is van doorslaggevende betekenis voor de toekomst van de Zuidertoren.
Hoe wilt u ons steunen? • Ik word "Vriend van de Zuidertoren" en machtig hierbij om tot wederopzegging jaarlijks een bedrag van mijn bankrekening:
 • af te laten schrijven.