Met elkaar werken aan het realiseren van een stralende Zuidertoren
Van welke kant je Schiermonnikoog ook benadert, de horizon wordt gedomineerd door twee vuurtorens, een rode en een witte. Dit vind je op geen ander eiland. Beide lichttorens zijn gebouwd in 1853. In 1910 wordt de witte (zuider) toren overbodig omdat de rode een mechanisch, ronddraaiend licht krijgt.

Na jarenlange leegstand, bestemming als watertoren en sinds 1992 als KPN zendmast is het de hoogste tijd voor het opknappen van dit in verval geraakte unieke Rijksmonument. Met elkaar willen wij de vuurtoren behouden voor de toekomst en er een historische, culturele en toeristische bestemming aan geven.
Van 'groen' naar smetteloos wit
Dit is wat we met elkaar willen!
De door algen groen uitgeslagen en zowel van binnen als buiten in verval geraakte monumentale witte vuurtoren van Schiermonnikoog, inclusief de verwaarloosde omgeving, houden de gemoederen al een tijdje bezig. Nationaal Park Schiermonnikoog, Natuurmonumenten en de VVV hebben de toren en het gebied daar omheen aangemerkt als één van de sleutelplekken op het eiland.

En op initiatief van eilanders zijn er vanuit de Stichting Zuidertoren Schiermonnikoog al heel wat plannen ontwikkeld. In vervolg hierop willen wij, nu wij als Stichting Behoud Zuidertoren eigenaar zijn geworden van de vuurtoren, graag vol enthousiasme met elkaar aan de slag gaan om zo snel mogelijk te starten met het opknappen.
Van 'groen' naar smetteloos wit
Welke stappen gaan we vanaf nu zetten?

  • schilderen buitenzijde toren en onderhoud binnen en buiten

  • toegangsdeur van oud eikenhout en glas in ere herstellen

  • ‘facelift’ verwaarloosde omgeving, herstellen zichtlijn vanuit het dorp en aanleggen 'verwonderingspad' door de duinen

  • toegankelijk maken terrein rondom de toren en toren zelf voor publiek

  • met elkaar invulling geven aan de mogelijke toekomstige bestemming als eigentijdse expositieruimte


In het voorjaar 2019 wordt de "nieuwe" Zuidertoren en het terrein er omheen als mooie bezienswaardigheid voor het publiek opengesteld.


Wie zijn er bij betrokken?
Naast de Gemeente Schiermonnikoog, Provinsje Fryslân, de Stichting Zuidertoren, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het bestuur van de Stichting Behoud Zuidertoren, vooral vrijwilligers. Rondom het behoud van de toren heeft zich een vaste kern vrijwilligers verzameld. Maar dat kunnen er natuurlijk nog veel meer zijn want vrijwilligers zijn van vitaal belang.
Van 'groen' naar smetteloos wit
Vriend worden!
De forse opknapbeurt van de toren en het gebied er omheen kosten het nodige. Uw steun in de rug is van doorslaggevende betekenis voor de toekomst van de Zuidertoren. Steun onze plannen door 'vriend' te worden. Dat kan op vele manieren. Als vrijwilliger, als bedrijf door werkzaamheden in natura te verrichten, of door het geven van een jaarlijkse donatie of eenmalige schenking. Eilandbewoners, bezoekers, natuurliefhebbers, leveranciers: iedereen kan vriend worden en zo bijdragen aan het behoud van dit unieke monument.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun!
Stichting Behoud Zuidertoren is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en giften aan ANBI's zijn fiscaal aftrekbaar.

Doelstelling
De Stichting Behoud Zuidertoren stelt zich tot doel de Zuidertoren de witte monumentale vuurtoren te restaureren en te behouden, om de historische, culturele en toeristische functie van de toren te vergroten. Dit door publieke openstelling van de buitenruimte en de toren voor culturele en educatieve activiteiten beschikbaar te stellen.

Bestuurssamenstelling


Beloningsbeleid
zie statuten artikel 3.6


Financiële verantwoording
zie hoofdstuk 5 Financiën van het Beleidsplan


Stichting Behoud Zuidertoren
p/a Reddingsweg 1
9166 PD Schiermonnikoog
(+31) 654 646 008
info@museumzuidertoren.nl
www.museumzuidertoren.nl
×
Steun ons!
De forse opknapbeurt van de toren en het gebied er omheen kosten het nodige. Uw steun in de rug is van doorslaggevende betekenis voor de toekomst van de Zuidertoren.
Hoe wilt u ons steunen?