Monnik als windvaan

Het beeld van de monnik boven op de Zuidertoren maakt de toren nóg markanter. Dit beeld is als windvaan in 1949 op de toren geplaatst toen de lichtstand werd verwijderd. Het beeld is gemaakt door koperslager Sjirk Buikstra uit Wargea. Zijn dochter, mevrouw Janny Buikstra (85), heeft de werktekeningen en foto’s van haar vader bewaard en op zaterdag 27 november jongstleden geschonken aan de Stichting Behoud Zuidertoren.

van groen naar stralend wit