‘Kick-off’ bijeenkomst operatie “Schoon en Wit”

1 februari 2019. Via een omgekeerde veiling van de KNRM (Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij) heeft een aantal bedrijven zich bereid verklaard de komende tijd met vereende krachten het opknappen van de Zuidertoren aan te pakken. De kosten zullen hierbij marginaal worden gehouden. De Stichting Behoud Zuidertoren heeft zich gecommitteerd voor een bedrag wat uiteindelijk aan de KNRM wordt geschonken.

De betrokken bedrijven zijn:

– Van Olst Schilders (www.vanolstschilders.nl)

– Akzo Nobel / Sikkens,

– Reco Steigerbouw (www.reco.eu).

– Wagenborg Passagiersdiensten

– KPN

Vertegenwoordigers van deze bedrijven werden door de KNRM  vrijdag 1 februari naar Schiermonnikoog gebracht. Na een bezoek aan de toren werd het project in Hotel Brasserie Om de Noord inhoudelijk besproken.

van groen naar stralend wit